Faze programa Tomatis metode

Opće načelo programa jest potaknuti različite faze slušanja i jezika, od najnižih stadija prema složenijim. Postoji ukupno tri ciklusa unutar Tomatis metode. Svaki ciklus predstavlja važan i vrijedan dio učenja i slušanja.

Prije ciklusa radi se test slušanja i evaluacija kako bi se provjerilo je li tretman preporučljiv ili nije za dijete. Ukoliko jest, kreira se program koji je individualno prilagođen pojedinom djetetu. Svaki program ovisi o dobi, psihofizičkoj zrelosti djeteta te kognitivnom funkcioniranju. Kroz evaluaciju i test slušanja identificiraju se ciljana područja na kojima treba raditi.
Neka od područja su:
• Senzo-motoričko područje
• Područje govora i komunikacijskih problema
• Područje emocija (emocionalna kontrola i regulacija)
• Pažnja
• Teškoće učenja
• Područja uključena u pervazivne razvojne poremećaje

Ciklusi su slijedeći:

Ciklus 1.: pasivna faza: ukupno 26 sati: 2 sata tijekom 13 dana.
Ciklus 2.: aktivna faza : počinje nakon četiri tjedna stanke, a sastoji se od 20 sati slušanja: 2 sata dnevno u razdoblju od 10 dana.
Ciklus 3: faza održavanja: počinje nakon osam do dvanaest tjedana stanke, a sastoji se od 20 sati slušanja: 2 sata dnevno u razdoblju od 10 dana.

Kod djece mlađe od 6 godina, duljina slušanja se podešava ovisno o dobi (od pola sata do dva sata dnevno).

Pasivna faza:

Pasivna faza počinje s postupnim uvođenjem filtriranih zvukova. U ovoj fazi pojedinac počinje s izlaganjem zvukovima niske frekvencije i ubrzo prelazi na zvukove u visokom rasponu frekvencije. Majčin glas je također izložen tijekom ove faze visokofrekventnih zvukova (filtriran majčin glas se ne može prilikom slušanja prepoznati ali je prisutan).
Tijekom pasivne faze pojedinci crtaju, slikaju, igraju igrice, rade vježbe koje povećavaju senzornu integraciju ili poboljšavaju ravnotežu i koordinaciju. Također, slažu puzzle, čitaju, igraju se lego kockicama ili memo karticama. Pasivna faza je trening razdoblje tijekom koje uho nauči slušati za razliku od „samo nešto čuti“.

Aktivna faza

Aktivna faza je druga od tri faze slušanja. U ovoj fazi djeca rade mnoge aktivnosti kao i u prvoj, pasivnoj, fazi ali i također su uključeni u vokalne vježbe pri čemu čitaju i pjevaju. Elektroničko uho filtrira njihov glas i šalje ih nazad u slušalice. Povratne informacije od glasa su modificirane na način da poboljšavaju visoke frekvencije ili višu harmoniju u glasu. Istovremeno, pojačana je stimulacija desnog uha kako bi ono poboljšalo svoju dominantnu ulogu u kontroli vlastitog govora.

Faza održavanja

Faza održavanja je treća i konačna faza. Tijekom ove faze pojedinac radi na održavanju dominacije desnog uha kao i na jačanju sposobnosti slušanja. Aktivnosti u ovoj fazi su slične onima u prve dvije faze. Nakon faze održavanja provodi se završni test slušanja i evaluacija kako bi izmjerili promjene koje je dijete doživjelo.

Sudjelovanje

Tomatis metoda je klinički vrlo intenzivan program. Osoba provede svaki dan dva sata slušanja. Kako bi se postigli optimalni rezultati i kako bi program bio efikasan, izuzetno je bitno pridržavati se rasporeda, te sve snimke svakodnevno odslušati do kraja.