Identifikacija problema sa slušanjem

Postoji mnogo razlčitih simptoma koji mogu utjcati na problem slušanja. Niže se nalazi lista simptoma u pojedinom funkcionalnom aspektu, koji se obično nalaze kod osoba koje imaju komunikacijskih problema ili teškoća u učenju. Međutim, nemaju sve osobe uvijek prisutne sve navedene simptome. Ukoliko ste prepoznali neke ili većinu simptoma kod djeteta ili osobno, velika vjerojatnost je da loša sposobnost slušanja generira komunikacijske probleme i teškoće učenja.

Razvojna anameza: Rani razvoj
Činjenice o ranom razvoju iznimno su važne u prepoznavanju i prevenciji problema slušanja. Također, one mogu pomoći prilikom rasvjetljavanja mogućih uzroka kod problema slušanja.
• Stres u trudnoći
• Težak porod
• Posvojenje
• Rano odvajanje od majke
• Kašnjenje u motoričkom razvoju
• Kašnjenje u jezičnom razvoju
• Kronične upale uha

Slušanje (receptivna jezična ještina): Naše vanjsko okruženje
Slušpanje je direktno usmjereno prema vanjskom svijetu. Ono nas drži usredotočenima na ono što se događa oko nas, doma, na poslu, u školi, s prijateljima. Neki od simptoma koji ukazuju na to da je slušanje narušeno su:
• Kratak opseg pažnje
• Distraktibilnost, nemir, sanjarenje
• Preosjetljivost na zvuk
• Pogrešno tumačenje pitanja
• Zbunjenost oko zvučenja sličnih riječi
• Česta potreba za ponavljanjem
• Nemogućnost da se slijede sekvencijalne instrukcije
• Loša pažnja i koncentracija prilikom učenja i u komunikaciji
• Teškoće prilikom praćenja i sudjelovanja u komunikaciji

Ekspresivno slušanje: Naša unutarnja okolina
Ova vrsta slušanja povezana je s nama samima. Koristimo ju kako bi slušali sami sebe i kako bi kontrolirali svoj glas kada govorimo i pjevamo. Pojedinci sa slušno-komunikacijskim problemima imaju vrlo osiromašenu audio-vokalnu kontrolu ili samo-slušanje.
• Monotona kvaliteta glasa
• Poteškoće s glasom
• Nesiguran govor
• Siromašan vokabular
• Siromašna struktura rečenica
• Pretjerana uporaba stereotipija
• Nemogućnost skladnog pjevanja
• Zamjena slova
• Slabo razumijevanje čitanja
• Loše čitanje na glas
• Loš pravopis

Motoričke vještine: naše fizičke sposobnosti
Vestibulum kao dio uha kontrolira ravnotežu, mišiće, koordinaciju oko tijelo i shemu tijela. Neki od simptoma su:
• Loše držanje tijela
• Nespretni, nekoordinirani pokreti
• Loš osjećaj za ritam
• Neuredan rukopis
• Motorička neorganiziranost
• Nerazlikovanje lijeve i desne strane
• Neuspostavljena dominacija (ruku)
• Loše sportske vještine
• Loše organizacijske vještine i vještine planiranja
• Narušena prostorna orjentacija
• Narušena vremenska orijentacija

Razina energije: Sustav pokretanja tijela
Uho djeluje kao dinamo (snažan motor) opskrbljujući mozak s energijom kako bi mogli adekvatno funkcionirati. Neki od simptoma su:
• Teškoće s ustajanjem i razbuđivanjem
• Umor na kraju dana
• Psihofizička usporenost
• Hiperaktivnost
• Sklonost depresiji
• Osjećaj preopterećenosti svakodnevnim obvezama

Bihevioralna i socijalna podešavanja: Naše socijalne vještine
Loše sposobnosti slušanja često su povezane s kvalitetom interakcije s drugima. Neki od simptoma su:
• Niska tolerancija na frustraciju
• Nisko samopoštovanje
• Loša slika o sebi
• Stidljivost
• Teškoće u stvaranju prijateljstava
• Tendencija povlačenja ili izbjegavanja drugih ljudi
• Razdražljivost
• Nezrelost
• Niska motivacija za školske i profesionalne aspiracije
• Negativan stav prema školi ili poslu