Istraživanja Tomatis metode

Do sada je proveden velik broj istraživanja o pozitivnim učincima Tomatis metode. Gotovo sve studije slučaja o višestrukim učincima metode provedene su u Europi i Kanadi. Istraživanja u Sjedinjenim Američkim državama također su u porastu. Jedno od najrespektabilnijih istraživanja provedeno je na Sveučilištu u Kaliforniji na Davis M.I.N.D. Insitututu koje je mjerilo učinke Tomatis metode kod djece s autizmom. Dobiveno je da metoda pozitivno utječe na jačanje adekvatnih socijalnih obrazaca, dovodi do bolje kontrole i regulacije ponašanja (uključujući i smanjenje stereotipija), te potiče razvoj funkcionalnog govora.

Najnovije objavljeno istraživanje proveo je dr. Tom Gilmore. Njegovo istraživanje jest meta analiza pet studija koje uključuju ukupno 231 dijete. Studija je pokazala da Tomatis metoda značajno poboljšava jezične vještine, psihomotorne vještine, osobne i socijalne vještine prilagodbe, kognitivne sposobnosti i slušne sposobnosti.

Gilmore, T.M., Overview of the Tomatis Method. The Listening Centre; Toronto, Ontario, Canada. Unpublished Manuscript, Revised 1985.
Tomatis, A.A., The Conscious Ear. New York, Station Hill Press, 1991
www.theswaincenter.com
www.tomatis.com