O nama

Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije (RIOS) osnovana je 2015. godine. Cilj i svrha osnivanja Udruge je promicanje i dobrobit djece, u dobi od 0-6 godina. Udruge je usmjerena na prevenciju teškoća u razvoju odnosno njihovo ograničavanje na najmanju moguću mjeru te senzibilizaciju društvene zajednice prema djeci s teškoćama u razvoju od najranije dobi i njihovim obiteljima te njihovo potpuno uključivanje u sve segmente životne zajednice. Udruga počiva na spoznaji da rane godine sadrže jedinstvenu mogućnost za utjecaj na djetetov razvoj s dugoročnim učincima. Odnosi se na (re)habilitacijske metode koja se primjenjuje vrlo rano s ciljem ojačavanja razvojnog ishoda. Obitelj je u fokusu djelovanja.
U svrhu ostvarivanja ciljeva Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • senzibilizacija i informiranje javnosti i stručnjaka o ranoj intervenciji te njezinoj važnosti kroz organizaciju edukativnih radionica, okruglih stolova, predavanja ili seminara te putem medija;
 • objavljivanje stručnih i znanstvenih publikacija iz područja djelatnosti Udruge, u skladu sa zakonom;
 • povezivanje stručnjaka raznih profila radi što kvalitetnijeg ostvarivanja ciljeva Udruge: rodilišta, dječje bolnice, pedijatri, fizioterapeuti, socijalni radnici, psiholozi, odgajatelji i drugi;
 • stručna suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu te ustanovama koje skrbe o djeci i obitelji;
 • organizacija stručnih i znanstvenih skupova iz područja djelatnosti Udruge, kao i sudjelovanje članova udruge na istima u organizaciji drugih udruga i ustanova;
 • istraživački rad;
 • poticanje usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka s područja rada i djelovanja same Udruge;
 • iniciranje promjena u zakonodavstvu kojima se stvaraju povoljniji uvjeti za zdravi razvoj male djece i dostupnost programa rane intervencije te uspostavljanje suradnje sa svim nadležnim ministarstvima;
 • promicanje prava djece s razvojnim teškoćama i njihovih obitelji;
 • rad s djecom rane dobi: procjena razvojnih područja, timska dijagnostika, rehabilitacija i habilitacija, intervencija, terapijski rad, evaluacija uspješnosti;
 • angažiranje stručnjaka različitih profila iz pojedinih područja značajnih za djecu s razvojnim teškoćama (edukacijski rehabilitator, logoped, fizioterapeut, liječnik, psiholog i dr) za terapeutski rad s djecom s razvojnim teškoćama;
 • patronažni rad putem mobilnih stručnih timova;
 • edukacija i savjetovanje roditelja i obitelji djece;
 • e-oblici pružanja podrške;
 • organiziranje grupa podrške i pružanje psihosocijalne pomoći obiteljima djece s razvojnim teškoćama;
 • edukacija, supervizija, savjetovanje i pružanje podrške drugim stručnjacima i ustanovama;
 • planiranje rada, izrada projekata i programa;
 • razvoj psihodijagnostičkih i rehabilitacijskih sredstava i postupaka;
 • prikupljanje financijskih sredstava donacijama, za unaprjeđenje i podizanje kvalitete rada i usluga ispred Udruge;
 • izdavanje brošura i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge.