Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije poziva Vas na jednodnevnu edukaciju pod nazivom:


“Senzorno integracijska pedagogija”

Jednodnevna opća edukacija namijenjena je stručnjacima koji rade s djecom s teškoćama u razvoju – učiteljima, odgojiteljima, psiholozima, rehabilitatorima, logopedima, radnim terapeutima, socijalnim radnicima i drugim stručnjacima, kao i roditeljima djece s razvojnim teškoćama. Polaznici tečaja će na na video prikazima slučajeva upoznati Jean Ayres senzorno integracijsku pedagogiju-SIAT®, dobiti uvod u neurološku pozadinu utemeljenu na aktualnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja, informacije o senzornim sustavima i senzomotornom razvoju djeteta, zakonitosti uspješnog podučavanja i informacije o mogućnosti primjene učinkovitih senzorno-integracijskih pedagoških postupaka za poticanje razvoja djece s razvojnim teškoćama.

PROGRAM EDUKACIJE:

8:30 – 9:00 Registracija
09:00 – 10:30 SI pedagogija i obilježja poremećaja iz spektra autizma
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15 SI pedagogija i deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj
12:15 – 13:15 Stanka za ručak
13:15 – 14:45 SI pedagogija i teškoće učenja
14:45 – 15:00 Stanka
15:00 – 16:00 SI pedagogija i igra
16.00- 16:30 Rasprava
Podjela potvrdnica

Edukacija će se održati 18. studenog 2017. godine u prostorijama Centra za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark”, Drinska 12b, s početkom u 9 sati.
Edukaciju vodi Lidija Andrijević Gajić, prof.logoped, licencirana Instruktorica senzorno-
integracijske pedagogije ovlaštena za podučavanje i usavršavanje osoba u senzorno integracijskoj pedagogiji i Marte Meo supervizorica u edukaciji.

Pozivamo Vas da ukoliko ste zainteresirani, izvršite predbilježbu na način da svoje podatke (Ime i prezime, zanimanje, adresa, kontakt telefon) pošaljete elektroničkom poštom na adresu: info@rios.hr.
Predbilježbe se primaju najkasnije do 04.11.2017. ili do ispunjenja kapaciteta dvorane.

Cijena edukacije jest 250 kn
.

Kotizaciju jest potrebno uplatiti na račun:
Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije
Drinska 12b
IBAN: HR7623400091110710068
Edukacija pokriva troškove stanke za kavu.

“Senzorno integracijska pedagogija”