Tko su edukacijski rehabilitatori?

Edukacijski rehabilitatori (defektolozi) su stručnjaci koji su završili Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Fakultetu za defektologiju). Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost obuhvaća: rano otkrivanje i intervenciju, timsku dijagnostiku, procjenu potreba za podrškom, izradu individualiziranih programa poticanja, osobno usmjerenih i obiteljski usmjerenih planova podrške, procjenu profesionalnih interesa i sposobnosti, promicanje prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja, kao i osoba s invaliditetom u zajednici, edukacijsko-rehabilitacijske individualne i/ili grupne postupke i programe, odgojno-obrazovni rad s djecom s teškoćama u razvoju, koordinaciju podrške u različitim sustavima u svrhu zastupanja, upućivanje i praćenje korisnika, edukacijsko-rehabilitacijsku superviziju, savjetovanje, suradnju, timski rad.

Edukacijsko-rehabilitacijski (individualni i/ili grupni) postupci i programi:

 • bazična perceptivno-motorička stimulacija;
 • poticanje perceptivno-motoričkog razvoja;
 • rehabilitacija igrom;
 • poticanje senzorne integracije;
 • rehabilitacija putem pokreta;
 • primijenjena analiza ponašanja;
 • strukturirani programi s vizualnom podrškom;
 • sustavi augmentativne i alternativne komunikacije;
 • kognitivne strategije učenja;
 • tehnike individualnog i grupnog poučavanja;
 • poticanje razvoja kognitivnih, praktičnih i socijalnih kompetencija;
 • poticanje harmoničnih odnosa s vršnjacima;
 • poticanje osobnog i socijalnog razvoja u grupi;
 • poticanje razvoja prirodnog kruga podrške;
 • modeli osobno i obiteljski usmjerenog planiranja podrške;
 • tranzicijski programi.

NN, 124/11