Tko su logopedi?

Stručnjaci koji se bave prevencijom, procjenom, dijagnostikom, intervencijskim tretmanom i istraživanjima u području govorno – jezične patologije i oštećenja sluha, odnosno, poremećajima komunikacije svih dobnih skupina, neovisno o uzroku oštećenja. Znanstveno i stručno proučavaju ljudsku komunikaciju i patološka odstupanja u komunikacijskim procesima (koji se odnose na razumijevanje i produkciju govornoga i pisanoga jezika, kao i odgovarajućih oblika neverbalne komunikacije).

(Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, erf.unizg.hr)

Logopedska djelatnost uključuje:

  • prevenciju, probir, otkrivanje, procjenu, dijagnostiku, interpretaciju i rehabilitaciju:
  1. poremećaja predverbalne, verbalne i neverbalne komunikacije, jezika (usmenog i pisanog), govora i glasa nastalih uslijed različitih uzroka,
  2. poremećaja oralno-laringealnih funkcija (gutanja) i srodnih poremećaja,
  3. poremećaja verbalne i/ili neverbalne komunikacije u osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima, sljepoćom i slabovidnošću, autizmom, emocionalnim teškoćama),
  • pružanje usluga rehabilitacije slušanja-jezika/govora te pružanje savjetodavnih usluga osobama oštećena sluha i njihovim obiteljima,
  • poboljšanje komunikacijskih i glasovnih vještina i učinkovitosti (primjerice rad na usvajanju pravilnog naglaska i prozodije riječi, korekcija izgovora, podizanje kvalitete glasa kod vokalnih profesionalaca, rad s osobama iz dvojezičnih sredina i sl.),
  • procjenu, odabir i razvoj podupirućih i alternativnih komunikacijskih sustava te omogućavanje treninga uporabe.

(Hrvatsko logopedsko društvo, Prijedlog Zakona o logopedskoj djelatnosti, 2011.)