Tko su psiholozi ?

Psiholozi kao stručnjaci istražuju ponašanje pojedinaca i grupa te primjenjuju stečene spoznaje da bi riješili razne probleme ljudi. No poslovi različitih psihologa jako se razlikuju. Neki psiholozi istražuju ljudsko ponašanje, drugi poučavaju psihologiju u školama i na fakultetima, a treći primjenjuju spoznaje o ljudskom ponašanju da bi riješili praktične probleme u životu ljudi. Ovisno o području primjene, primijenjeni psiholozi dijele se u velik broj različitih podskupina. Zakon o psihološkoj djelatnosti uređuje sadržaj, područje primjene, uvjete i način obavljanja te organizaciju i nadzor psihološke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.  Psihološka djelatnost obuhvaća:

  1. psihološku dijagnostiku – odnosno utvrđivanje psihičkih i psihomotoričkih svojstava i potencijala pojedinaca te psihosocijalnih karakteristika skupina i organizacija u svrhu objašnjavanja i predviđanja njihovog ponašanja, pronalaženja uzroka nedjelotvornosti ili poremećaja te planiranja i provođenja psiholoških tretmana. Ova skupina djelatnosti odnosi se na kliničke psihologe, dječje psihologe, forenzičke i penološke psihologe, psihologe specijalizirane za sudsko vještačenje i kaznene mjere, vojne psihologe, industrijske i organizacijske psihologe..
  2. psihološke tretmane i savjetodavni rad – odnosno postupke namijenjene zaštiti, održavanju i poboljšanju mentalnog zdravlja pojedinaca i skupina, te poboljšanju kvalitete života i rada, optimalnom iskorištavanju osobnih potencijala i poboljšanju skupne i organizacijske djelotvornosti. Ova skupina djelatnosti odnosi se na kliničke psihologe, školske psihologe, psihologe psihoterapeute, psihologe savjetovatelje…
  3. edukacijske aktivnosti – koje uključuju izobrazbu pojedinaca i skupina u ovladavanju općim i specifičnim psihološkim znanjima i vještinama s ciljem stjecanja psihološke naobrazbe, poboljšavanja osobne djelotvornosti i djelotvornosti u radu s ljudima. Ova skupina djelatnosti obuhvaća sve psihologe koji poučavaju psihologiju.
  4. psihološka stručna istraživanja – psihičkih i psihosocijalnih procesa i stanja pojedinaca i skupina u cilju produbljivanja spoznaja o zakonitostima psihičkog i psihosocijalnog djelovanja te procjeni društvenih potreba i posljedica ekonomskih ili društvenih inicijativa. Sveučilišni odsjeci za psihologiju glavni su centri istraživačkog rada psihologa.
  5. psihološku evaluaciju – svih psiholoških i drugih postupaka i tretmana koji se tiču pojedinca, grupe ili organizacije i koji mogu imati psihičke ili psihosocijalne posljedice.

Psihološku djelatnost iz Zakona mogu obavljati psiholozi na temelju osnovne i posebne dopusnice koju na zahtjev psihologa izdaje Hrvatska psihološka komora.
Korisnik psiholoških usluga ima pravo upoznati se s rezultatima procjene vlastitoga psihičkog stanja, u skladu s Kodeksom etike psihološke djelatnosti. Etički kodeks psihologa sadrži zajednički sustav vrijednosti kojih su se psiholozi obvezni pridržavati u svom stručnom radu.