Jačanje kapaciteta za potpomognutu komunikaciju

Jačanje kapaciteta za potpomognutu komunikaciju

Intervencijska metoda u radu s djecom u dobi od 0-8 godina s razvojnim teškoćama

Projekt Jačanje kapaciteta za potpomognutu komunikaciju - intervencijska metoda u radu s najmlađom djecom (0-8 godina) s razvojnim teškoćama suradnja je između UNICEF-a i Udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije.

Pružatelj tehničke podrške u ovom projektu je Ured UNICEF-a za Hrvatsku, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je provedbeni partner (vodeći), a Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko Baranjske županije je korisnik tehničke podrške. Ciljevi suradnje su stvaranje poticajnog i primjerenog okruženja, i izgradnja kapaciteta djelatnika za izradu i evaluaciju plana podrške, sustavnu primjenu potpomognute komunikacije u radu sa djecom s teškoćama u razvoju predškolske dobi (0-8 godina), implementaciju koncepta rane intervencije te podizanje razine znanja roditelja/obitelji/skrbnika o načinu korištenja edukacijskih i komunikacijskih ICT rješenja za potpomognutu komunikaciju.

Ciljevi projekta su:

  1. jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te organizacijama civilnog društva,
  2. sustavna primjenu potpomognute komunikacije u radu s djecom s teškoćama u razvoju predškolske dobi
  3. razumijevanje i implementaciju koncepta rane intervencije
  4. podizanje razine znanja roditelja/obitelji/skrbnika o načinu korištenja edukacijskih i komunikacijskih ICT rješenja za potpomognutu komunikaciju.