RIOS

Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije

Pružanje usluga i podrške djeci s teškoćama u razvoju
i njihovim obiteljima

Saznaj više

Projekti

Edukacije, predavanja, stručni skupovi

Edukacija: “Senzorno integracijska pedagogija” Edukacija: “Uvod u BRAIN GYM®” Edukacija: “Zašto PAS, zašto POMAGAČ”

Pročitaj više

Rad s obitelji

Grupe podrške za roditelje Montessori radionice za roditelje Psihoterapija Savjetovanje

Pročitaj više

Rad sa djecom

Edukacijsko rehablitacijski postupci i programi Floortime Logopedska terapija Montessori program pripreme za školu Montessori program Priprema

Pročitaj više

Dobrodošli

Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije (RIOS) osnovana je 2015. godine. Cilj i svrha osnivanja Udruge je promicanje i dobrobit djece, u dobi od 0-6 godina. Udruga je usmjerena na prevenciju teškoća u razvoju odnosno njihovo ograničavanje na najmanju moguću mjeru te senzibilizaciju društvene zajednice prema djeci s teškoćama u razvoju od najranije dobi i njihovim obiteljima te njihovo potpuno uključivanje u sve segmente životne zajednice. Udruga nastoji kroz pružanje usluga i podrške, unaprijediti kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Multidisciplinarni tim i pristup osnova su rada Udruge.

Novosti