DOBRODOŠLI

 

Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Osječko-baranjske županije (RIOS) osnovana je 2015. godine. Cilj i svrha osnivanja Udruge je promicanje i dobrobit djece, u dobi od 0-6 godina. Udruga je usmjerena na prevenciju teškoća u razvoju odnosno njihovo ograničavanje na najmanju moguću mjeru te senzibilizaciju društvene zajednice prema djeci s teškoćama u razvoju od najranije dobi i njihovim obiteljima te njihovo potpuno uključivanje u sve segmente životne zajednice. Udruga nastoji kroz pružanje usluga i podrške, unaprijediti kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Multidisciplinarni tim i pristup osnova su rada Udruge.

Novosti

 

Naš Tim

Elizabeta Haničar
Elizabeta Haničar
mag.rehab.educ.
Marija Rebić
Marija Rebić
profesor rehabilitator
Sanja Jandrić
Sanja Jandrić
mag.psych.
Kristijan Copak
Kristijan Copak
bacc.therap.occup.
Marina Grgić
Marina Grgić
mag.rehab.educ.
Tajana Zlatarić
Tajana Zlatarić
mag.rehab.educ.
Iva Šelaj
Iva Šelaj
mag.rehab.educ.
Martina Boričić Martić
mag.rehab.educ.
Gabrijela Hajba
profesor defektolog