Naš tim - Marija Rebić

Marija Rebićprofesor rehabilitator

Marija Rebić

Rođena je 1986. u Đakovu. Diplomirala je na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu 2008. godine i stekla zvanje profesora rehabilitatora. Od siječnja 2009. do studenog 2012. godine radila je u Centru za autizam Zagreb, a zatim se zaposlila u Centru za odgoj i obrazovanje ˝Ivan Štark˝ Osijek gdje i danas radi. Kontinuirano sudjeluje na stručnim skupovima, radionicama i edukacijama. Specijalizant je transakcijske analize psihoterapijskog smjera i ima završenu edukaciju za članove mobilnih stručnih timova.