Naš tim - Tajana Zlatarić

Tajana Zlatarićmag.rehab.educ.

Tajana Zlatarić

Rođena je 1990. u Osijeku. Diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu 2014. godine i stekla zvanje magistre edukacijske rehabilitacije. Od listopada 2014. do danas radi kao stručna suradnica za Grad Osijek na EU projektima „OSIgurajmo im JEdnaKost“ koji osiguravaju podršku pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Od rujna 2015. do studenog 2018. godine radila je u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ u Osijeku na radnom mjestu učitelja edukacijskog - rehabilitatora, prve školske godine u PSP-u, a zatim kao voditeljica u skupinama učenika od 7 do 11 godina. Od studenog 2018. godine radi u OŠ M. P. Katančića u Valpovu na radnom mjestu stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora. U svibnju 2018. godine završila je level 1 i level 2 edukaciju za podučavanje komunikacije putem razmjene sličica PECS te dobila certifikat vodeće svjetske organizacije Pyramid Educational Consultants. Od prosinca 2017. godine do danas pohađa edukaciju za praktičara psihodrame pri Centru za psihodramu u Zagrebu.