Naš tim - Martina Boričić Martić

Martina Boričić Martićmag.rehab.educ.

Martina Boričić Martić

Rođena je 1987. godine u Vinkovcima. Diplomirala je na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine i stekla zvanje magistre edukacijske rehabilitacije. Tijekom studentskih dana volontirala je u različitim centrima, bolnicama i ostalim ustanovama koji se bave djecom sa i bez teškoćama u razvoju.

Nakon diplome zapošljava se u OŠ J. Matoša Vukovar u kojoj radi 5 godina, a nakon toga prelazi u Udrugu Vukovarski leptirići . Danas radi u posebnim odjelima OŠ „A.G.Matoš“ Vinkovci. Kontinuirano sudjeluje na stručnim skupovima, radionicama i edukacijama. Tijekom 2012. Godine završava edukaciju iz primjene Othmerove metode neurofeedbacka i postaje neurofeedback trener. Danas je u procesu edukacije iz područja terapije igrom.