Logopedska terapija

Logopedska terapija

U logopedskoj terapiji primjenjuju se slijedeći terapijski postupci, individualno prilagođeni svakom djetetu:

NN, 124/11