Usluge

Patronažni rad

Osnovni je cilj patronažnog terapijskog rada pružiti pomoć i smjernice u odnosu prema djetetu i radu s djetetom izvan ustanova, jaslica/vrtića ili specijaliziranih kabineta. Patronažni terapijski rad odvija se u obiteljskom domu uz prisutnost jednog ili više članova obitelji.

Uloga i zadaci patronažnog rada

Patronažni rad ima za cilj promicanje, unaprjeđenje i očuvanje stanja djeteta te prevenciju razvoja dodatnih teškoća, posrednih utjecaja djetetovih teškoća na psiho-emocionalno zdravlje članova obitelji i očuvanje obiteljskih odnosa.

Zadatak je kroz individualni rad s djetetom potaknuti njegov cjelokupni razvoj u prirodnoj, poznatoj i sigurnoj okolini. Pored samog individualnog rada s djetetom važnost se pridaje potpori, edukaciji i motivaciji roditelja i ostalih članova obitelji. Neposredno se odvija i savjetovanje svih osoba koje su dio djetetove svakodnevice, osvještavanje poteškoća i terapijskih prioriteta te poticanje ka ostvarivanju ciljeva tijekom spontanog boravka s djetetom.

Kome je namijenjen patronažni rad

Patronažni rad provodi se s djecom mlađom od 3 godine, ali ne isključivo. Prema procjeni o dobrobiti i nedostatcima ovog oblika rada za pojedino dijete, vrstama djetetovih teškoća, terapijskih prioriteta te u konačnici, prema dogovoru s roditeljima donosi se odluka o obliku provođenja terapija.

Kako se planiraju i provode patronažni posjeti

Posjeti se organiziraju prema dogovoru roditelja i terapeuta. Roditelj je važan izvor informacija o djetetovom najoptimalnijem raspoloženju i vremenu za suradnju, stoga može predložiti vrijeme provođenja terapija. Nerijetko je slučaj da se, ukoliko dijete polazi jaslice ili vrtić, postiže dogovor i s odgojiteljicama o kasnijem dolasku ili ranijem odlasku iz vrtića u svrhu uključivanja djeteta u terapijski postupak.

Prednosti i nedostaci

Prednost je što se u obiteljskom domu dijete nalazi u svojoj prirodnoj sredini u kojoj se dobro orijentira, poznaje prostorije i predmete, lako su mu dostupni utješni predmeti i otvorena je mogućnost da dijete terapeutu pokaže sva svoja znanja i sposobnosti. Tijekom rada u obiteljskom domu reducirani su čimbenici koji mogu nepovoljno utjecati na djetetove odgovore, kao što su nepoznati prostor, više nepoznatih nego poznatih osoba, nepoznate situacije, prevelika količina novih predmeta i slični ometajući faktori.

Osnovni nedostatci patronažnog terapeutskog rada mogu biti: nepostojanje adekvatnog prostora u obiteljskom domu u kojoj bi se provodila određena vrsta terapije, ograničena količina materijala za rad koje terapeut može donijeti, izostanak spontanih socijalnih i komunikacijskih interakcija sa širom okolinom, itd… Također, pojedina djeca odbijaju rad u svojoj okolini koju vežu isključivo za provođenje vlastite volje, što može otežati terapijski rad, time i napredak, dok pokazuju više discipline u nepoznatim uvjetima.

Sveobuhvatna zaštita prava i potreba djeteta u prilagođenom, osviještenom i zdravom obiteljskom okruženju, rezultirat će velikim napretkom u razvoju djeteta, smanjenjem obostranih frustracija (djeteta i okoline) te utjecati na kvalitetniji obiteljski život.