Psihološke usluge

Psihološke usluge

S obzirom na različite razvojne teškoće, kao i dob djece, uloga psihologa obuhvaća vrlo različite pristupe i načine rada s djecom i njihovim roditeljima/skrbnicima. Rad psihologa pokriva područje psihologijske procjene i opservacije djece, tretmana, savjetovanja i edukacije roditelja te suradnje sa stručnjacima različitih profila. Psihodijagnostička procjena i opservacija djece uključuje procjenu psihomotornog razvoja, kognitivnih sposobnosti, emocionalnog i socijalnog razvoja te adaptivnog ponašanja djeteta. Tretman djece podrazumijeva poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu s individualnim potrebama, interesima i mogućnostima djeteta. Uključuje primjenu bihevioralnih intervencija usmjerenih na razvoj efikasnijeg ponašanja, prevenciju emocionalnih teškoća i poremećaja u ponašanju, kao i razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina kod djece s teškoćama. Rad s roditeljima obuhvaća edukaciju i savjetovanje najčešće sa svrhom pomoći u razumijevanju individualnih i razvojnih potreba djeteta, te kako bi roditelji što kvalitetnije razvili svoje roditeljske kompetencije i kako bi se što lakše nosili sa zahtjevima koje dijete pred njih postavlja. Psiholog radi s roditeljima kroz individualno savjetovanje, kao i kroz grupne radionice, ovisno o potrebama pojedinog roditelja kao i o prirodi problematike. Ujedno, pruža podršku i osnažuje roditelje te ih informira o njihovim pravima, upućuje u specijalističke ustanove, preglede i dr. Sa stručnjacima određenih specijalnosti psiholog razvija suradnju i partnerstvo, te djeluje sukladno Zakonu o psihološkoj djelatnosti i u potpunosti poštuje etički kodeks i načela struke.

Sanja Jandrić, mag.psych.