Montessori program pripreme za školu

Montessori program pripreme za školu

(Za uzrast od 4 godine na dalje)

Programom pripreme za školu po principima Montessori pedagogije obuhvaćena su područja razvoja koja potiču vještine neophodne za praćenje i usvajanje sadržaja redovnog sustava odgoja i obrazovanja. Program uključuje područje govora i jezika i područje matematike, a uvodni dio oba područja čine vježbe iz područja senzomotorike.

U području razvoja govora i jezika naglasak se stavlja na poticanje i razvoj vještina čitanja, a odnosi se na vježbe bogaćenja fonda riječi, upoznavanja sa slovima putem osjetila, sastavljanja riječi i rečenica te globalno čitanje. Sastavni dio ovog dijela programa je i razvoj vještina pisanja koju čine indirektna i direktna priprema za pisanje. Indirektna priprema odnosi se na analizu i pripremu pokreta ruke za pisanje, a direktna na upotrebu pisaćeg pribora, razvoj grafomotoričkog izraza te pisanje simbola slova i brojeva.

Područje matematike započinje vježbama za predmatematičke vještine, a potom slijedi usvajanje pojma količine, povezivanja količine sa simbolom, odnos među brojevima i čitav niz vježbi stupnjevanih od jednostavnih ka složenijima koje vode do sposobnosti rješavanja jednostavnih računskih operacija.

Vježbe se provode s pažljivo odabranim materijalima koji se prezentiraju po koracima, imaju svoje direktne i indirektne ciljeve i poštuju prirodni tijek djetetovog razvoja.

Detaljno razrađeni program dostupan je na zahtjev roditelja.

GOVOR I JEZIK

MATEMATIKA

Marina Mihić, prof. rehabilitator

(rehabilitator s dodatnim edukacijama iz područja Montessori pedagogije)